BẢNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 11/2022

THÔNG TIN CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG
Kỹ thuật hiện trường giao thông, hiện trường kỹ thuật. Số lượng 05, >3 năm kinh nghiệm, thi công cầu đường, hạ tầng kỹ thuật. Tốt nghiệp trung cấp trở lên. Địa điểm làm việc - Bắc Giang. Lương 15 tr- 20tr
Kỹ thuật hiện trường XDDD.Số lượng 03, >3 năm kinh nghiệm, thi công XDDD. Tốt nghiệp cao đẳng trở lên. Địa điểm làm việc - Bắc Giang. Lương 15 tr- 20tr

Giám sát thi công nội thất. Số lượng 02, >3 Năm giám sát thi công nội thất, am hiểu đồ nội thất Hà Nội. Địa điểm làm việc - Bắc Giang. Lương 15 tr- 20tr.
Kỹ sư điện. Số lượng 01, >5 năm kinh nghiệm làm hồ sơ nghiệm thu thanh toán hạng mục M&E, Tốt nghiệp cao đẳng. Địa điểm làm việc - Hà Nội. Lương 15 tr- 18tr.

Nhân viên Tài chính. Số lượng 02, >3 năm Kinh nghiệm làm về tài chính doanh nghiệm, có kinh nghiệm kế toán tổng hợp. Trình độ cao đẳng TCKT. Địa điểm làm việc - Hà Nội. Lương 13 tr – 17 tr.

Trưởng phòng kế toán. Số lượng 01, >10 năm kinh nghiệm Kế toán trưởng. Địa điểm làm việc - Hà Nội. Lương 30tr – 40 tr.

Chỉ huy trưởng. Số lượng 02, >5 năm kinh nghiệm tổ chức thi công công trình giao thông XDDD, hạ tầng kỹ thuật; đầy đủ chứng chỉ hành nghề TVGS, quản lý dự án, trình độ đại học xây dựng, giao thông, trắc địa… Địa điểm làm việc - Bắc Giang. Lương 25 tr- 30 tr.

Nhân viên Quản lý dự án, Số lượng 02, >3 năm kinh nghiệm làm công tác dự toán, kiểm soát chi phí, kế hoạch, hồ sơ pháp lý dự án. Địa điểm làm việc - Hà Nội,Lương 17 tr- 20 tr.

Nhân viên thanh quyết toán, QS. Số lượng 03, >3 năm kinh nghiệm làm hồ sơ nội nghiệp, thanh quyết toán. Địa điểm làm việc - Hà Nội/Bắc Giang.Lương 15 tr- 20 tr

Nhân viên truyền thông nội bộ. Số lượng 01, 2 năm kinh nghiệm MC, sự kiện. Địa điểm làm việc - Hà Nội. Lương 12 tr – 15 tr.

Tin liên quan