Chính sách đãi ngộ

     - Được hưởng lương cạnh tranh theo năng lực;

     - Được làm việc trong môi trường năng động, cơ hội thăng tiến;
     - Được hưởng các chế độ theo quy định của Luật lao động hiện hành và theo quy định của Công ty;
    - Chế độ nghỉ mát, các ngày lễ tết, nghỉ phép, tháng lương thứ 13; thưởng thâm niên, nhân viên xuất sắc, KPI cuối năm,...
    - Phụ cấp khác (tùy theo từng vị trí công việc).