Một số Dự án Công ty Cổ phần Đầu tư Thiên Ân là Chủ đầu tư.

Một số Dự án Công ty Cổ phần Đầu tư Thiên Ân là Chủ đầu tư.

  1. Dự án KDC Lạc Phú 3, xã Cảnh Thụy, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

 

  • Địa chỉ: Xã Cảnh Thụy, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.
  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Thiên Ân.
  • Quy mô: 5,2ha.

2. Dự án tổ hợp dịch vụ thương mại và nhà ở HH4

  • Địa chỉ: KĐT phía Nam thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Thiên Ân.
  • Quy mô: 1,05ha.

 

3. Dự án tổ hợp dịch vụ khách sạn Thiên Ân.

  • Địa chỉ: Thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.
  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Thiên Ân.
  • Quy mô: 1900m2.