Một số hạng mục thi công tuyến đường của Công ty Cổ phần Đầu tư Thiên Ân

1. Gói thầu xây lắp công trình: Xây dựng mới tuyến đường Hồ Công Dự kèo dài kết nối với đường Nguyễn Thế Nho

 • Vai trò thi công: Xây lắp công trình.
 • Địa chỉ: Huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.
 • Chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Việt Yên.
 • Thời gian thực hiện: 2019

2. Gói thầu xây dựng công trình thuộc dự án: Xây dựng đường ĐH.5B (đoạn từ xã Cảnh Thụy - Tư Mại - thị trấn Neo)

 • Vai trò thi công: Xây dựng công trình.
 • Địa chỉ: Huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.
 • Chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Yên Dũng.
 • Thời gian thực hiện: 2019.

3. Gói thầu xây lắp số 2: Đường gom bên phải QL1 đoạn từ nút giao Nội Hoàng đến nút giao Đình Trám và đoạn đường quy hoạch nối đường gom QL1 với đường kết nối QL17 - QL37 (qua KCN Việt Hàn)

 • Vai trò thi công: Xây lắp công trình.
 • Địa chỉ: Tỉnh Bắc Giang.
 • Chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Việt Yên.
 • Thời gian thực hiện: 2020.

4. Gói thầu số 4: Toàn bộ phần xây dựng và thiết bị đoạn từ bờ sông Ngũ Huyện Khê đến cuối tuyến (đoạn từ Km2+251, 24+Km4+283,36)

 • Vai trò thi công: Xây dựng công trình và thiết bị.
 • Địa chỉ: Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
 • Chủ đầu tư: Ban QLDA Xây dựng giao thông.
 • Thời gian thực hiện:2020.

5. Gói thầu số 4: Xây dựng công trình thuộc dự án: Xây dựng đường ĐH-5B (đoạn từ đê Cầu Ba Tông xã Yên Lư đi Việt Yên)

 • Vai trò thi công: Đơn vị xây dựng công trình.
 • Địa chỉ: Huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.
 • Chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Yên Dũng. 
 • Thời gian thực hiện: 2021.

6. Gói thầu thi công xây lắp công trình: Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đường tỉnh 298 với đường tỉnh 298B (đoạn từ xã Hoàng Ninh đi xã Quang Minh)

 • Vai trò thi công: Thi công xây lắp công trình.
 • Địa chỉ: Huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.
 • Chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Việt Yên.
 • Thời gian thực hiện: 2019.

7. Gói thầu số 8b: Thi công xây dựng công trình thuộc đoạn KM7+00 - KM10+00 thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp ĐT 291.

 • Vai trò thi công: Thi công xây dựng
 • Địa chỉ:Huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.
 • Chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông.
 • Thời gian thực hiện: 2021.