THIEN AN GROUP

vì sao

BẠN LỰA CHỌN THIÊN ÂN GROUP

Tại Thiên Ân Group, mỗi thành viên là một khách hàng nội bộ của các thành viên còn lại.Họ là khách hàng của nhau, và là khách hàng của doanh nghiệp. Vì thế, biết lắng nghe, cảm nhận hành vi, thỏa mãn nhu cầu, cùng kiến tạo giá trị cá nhân và tập thể là điều từng thành viên của Thiên Ân cùng hướng tới.

Đúng về tổ chức mô hình

Cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ các phòng ban khác trong Công ty đúng với chủ trương của Ban lãnh đạo Công ty từng giai đoạn thực hiện.

Đúng về quy trình

Kiện toàn quy trình quản lý, tổ chức, nâng cao mức độ phối hợp với giữa các Phòng Ban.

Đúng về chính sách

Thực hiện các chính sách cho cán bộ nhân viên tốt nhất theo nguồn lực hiện có của Thiên Ân.

Đúng về nguồn lực

Thực hiện tốt công tác tổ chức, tuyển dụng, đào tạo, phân bổ nguồn nhân lực đồng bộ với hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.

PHOTO LIBRARY

THIEN AN

THƯ VIỆN ẢNH

Chúng tôi luôn cố gắng để hoàn thiện bộ máy nhân sự, cán bộ quản lý cũng như các nhân viên, kỹ thuật viên chuyên nghiệp về kỹ năng nghiệp vụ, phẩm chất và tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc. Đội ngũ các cán bộ nhân sự của Công ty đã cùng công ty đồng hành và xây dựng nên những công trình chất lượng cao. 

Đội ngũ nhân sự của Công ty luôn hướng tập hợp được những thành viên nhiệt huyết với nghề và luôn đáp ứng các nhu cầu cao về trình độ chuyên môn, kỹ thuật: