Một số hạng mục thi công của Công ty Cổ phần Đầu tư Thiên Ân

Chúng tôi đã cùng nhau xây dựng và tạo nên những công trình chất lượng, an toàn và tiện ích cho đời sống của người dân trên nhiều địa bàn.

1. Gói thầu thi công hạ tầng kỹ thuật khu số 1 thuộc Khu dân cư mới Lạc Phú

 • Vai trò thi công: Thi công hạ tầng kỹ thuật.
 • Địa chỉ: Khu dân cư mới Lạc Phú, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.
 • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Tuấn Quỳnh.
 • Quy mô: 19,8 ha.
 • Thời gian thực hiện: 2016

2. Gói thầu xây dựng và lắp đặt thiết bị hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án khu Đô thị mới Đông Bắc, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên.

 • Vai trò thi công: Xây dựng và lắp đặt thiết bị
 • Địa chỉ: Thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.
 • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Tuấn Quỳnh.
 • Quy mô: 15,34 ha.
 • Thời gian thực hiện: 2020.

3. Gói thầu xây lắp công trình: Đầu tư xây dựng KDC Bắc Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

 • Vai trò thi công: Xây lắp công trình.
 • Địa chỉ: Huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.
 • Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Việt Yên.
 • Thời gian thực hiện: 2020

4. Gói thầu thi công xây dựng công trình (thuộc dự án: Xây dựng cụm công nghiệp xã Yên Lư, huyện Yên Dũng.)

 • Vai trò thi công: Thi công xây dựng
 • Địa chỉ: Xã Yên Lư, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.
 • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Tuấn Quỳnh.
 • Quy mô: 53,68ha.
 • Thời gian thực hiện: 2020. 

5. Gói thầu thi công xây lắp phần san nền, kè chắn đất, đường giao thông, hào kỹ thuật, nhà điều hành trung tâm thuộc Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá QSDĐ phát triển làng nghề Thượng Thôn, xã Liên Hà, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội.

 • Vai trò thi công: Thi công xây lắp.
 • Địa chỉ: Thượng Thôn, xã Liên Hà, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội.
 • Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất phát triển nghề nông thôn xã Liên Hà, Liên Trung.
 • Quy mô:
 • Thời gian thực hiện: 2017.

4. Gói thầu xây lắp công trình trụ sở Liên Cơ Quan huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang.

 • Vai trò thi công: Xây lắp công trình
 • Địa chỉ: Huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang.
 • Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD huyện Việt Yên.
 • Thời gian thực hiện: 2019.

5. Gói thầu thi công Móng và tầng hầm chung cư cao tầng CT1.A (thuộc dự án: Khu đô thị mới Tân Tây Đô)

 • Vai trò thi công: Thi công móng và tầng hầm.
 • Địa chỉ: Khu đô thị mới Tân Tây Đô.
 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Xuân Phương.
 • Thời gian thực hiện: 2011.

6 Gói thầu thi công xây dựng, gói thầu xây lắp thuộc dự án Trường Tiểu học Tân Lập (khu B), huyện Đan Phượng

 • Vai trò thi công: Thi công xây dựng, xây lắp
 • Địa chỉ: Huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội.
 • Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD huyện Đan Phượng.
  • Thời gian thực hiện: 2018.